• Japanese Santoku Knife by Teruyasu Fujiwara

    $210.00
  • Japanese Petty Knife by Teruyasu Fujiwara

    $120.00
  • Japanese Sashimi Knife (Yanagi) by Teruyasu Fujiwara

    $320.00